آغاز تکمیل ظرفیت دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزادقائم شهر + رشته های جدید

تا یازدهم مهرماه ادامه دارد .... کیا پرس: دانشجویانی که هم اکنون در رشته ای در هر واحد ثبت نام یا انتخاب واحد نموده یا ننموده اند میتوانند در سایت تکمیل ظرفیت...

ادامه مطلب ...