آغاز به کار شوراهای شهر و روستا از ۲۵ مردادماه

کیاپرس: علیرغم آن که پیشتر اعلام شده بود شوراهای کشوراز ۱۲ شهریور آغاز به کار خواهد کرد اما با قانون جدید شوراها که رئیس جمهور ابلاغ کرده این شوراها از اواخر مرداد...

ادامه مطلب ...