آغاز انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری وجا مانده از کنکور

  پایگاه خبری کیا :هر داوطلب می تواند علاوه بر انتخاب گروه اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی) در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود....

ادامه مطلب ...