آسیب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بیماری است

کیاپرس:یک استاد دانشگاه گفت: وسواس ناشی از کرونا و مراقبت بیش از حد نه تنها در پیشگیری اثربخش نیست بلکه با تضعیف سیستم ایمنی بدن در ایجاد یا تشدید سایر...

ادامه مطلب ...