آسفالت خیابان ها در مناطق سه گانه شهری

  کیا پرس:  شهرداری های مناطق در راستای در راستای سهولت عبور و مرور و روان سازی ترافیک، لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان ها را در دستور کار قرار داده...

ادامه مطلب ...