آستانه تحمل مدیران دستگاههای اجرایی استان نسبت به نقد رسانه ها پایین است

کیا پرس: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: هنوز آستانه تحمل مدیران دستگاههای اجرایی استان نسبت به نقد رسانه ها پایین است، درحالی که نقد...

ادامه مطلب ...