اولین آزمایشگاه واقعیت مجازی در کشور راه اندازی شد

کیاپرس:نخستین آزمایشگاه واقعیت مجازی و فناوری‌های نوین کشور با کاربرد ویژه در طراحی شهری و معماری در پردیس کرج دانشگاه هنر راه اندازی و بهره برداری شد. به...

ادامه مطلب ...