آزاد سازی خرمشهر تجلی ایثار ، مقاومت و شجاعت فرزندان سرافراز این ملت بود

 کیاپرس: استاندار مازندران  در بیانیه‌ای سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی را گرامیداشت . در بخشی از این بیانیه آمده است : سوم خرداد سالروز...

ادامه مطلب ...