آزادی حلب آغاز اضمحلال و افول جریان تکفیری در سوریه است

کیاپرس-معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه در همراه سازی سایر نیروهای جهادی حاضر در سوریه ایران نقش محوری ایفا کرد، گفت: آزاد سازی حلب آغاز اضمحلال و افول جریان...

ادامه مطلب ...