آرمان شمال آغاز بکار کرد

کیا پرس :با افزایش جمعیت جهانی و پیشرفت دانش و تکنولوژی و تبدیل شدن جهان به دنیای اطلاعات و ارتباطات، برآن شدیم با حضور در عرصه رسانه علاوه بر انعکاس اخبار و...

ادامه مطلب ...