آرزوی دیرینه من  و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همشهریانم رسیدن ساری به جایگاه واقعی خود می باشد

  شهردار ساری پس از بازدید از چند پروژه در دست احداث با تأکید بر این مطلب که آرزوی دیرینه من و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همشهریانم رسیدن ساری به جایگاه واقعی...

ادامه مطلب ...