آذری جهرمی: به ریاست جمهوری فکر نکرده‌ام؛ من فنی هستم

  کیا پرس: وزیر ارتباطات می گوید: نه تا به حال به ریاست جمهوری فکر کرده‌ام، نه خود را در این چارچوب می بینم. دربی قبلی هم ورزشگاه بودم، چون پسرانم...

ادامه مطلب ...