آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در کنترل بیماری کرونا در سطح استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت

 کیا پرس : برگزاری نشست مشترک نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در امور کرونا با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر محمد مهدی ناصحی نماینده تام الاختیار وزیر...

ادامه مطلب ...