آتش‌سوزی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی

کیاپرس:اتاق آگوستیک در سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در حال تعمیرات است، صبح امروز طعمه حریق شد.  اتاق آگوستیک در سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در حال...

ادامه مطلب ...