اضافه برداشت سالانه بیش از۶ میلیارد متر مکعب از منابع استراتژیک آب زیر زمینی

مسئله جدی گرفته نشدن بحران آب به یکی از معضلات امروز جامعه ما تبدیل شده که در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش کیاپرس مسئله جدی گرفته...

ادامه مطلب ...