آب سردکن بلای جان کودک هفت ساله شد

کیاپرس - پسر بچه هفت ساله یکی از شهرهای شرق استان که برای نوشیدن آب از طریق آبسردکن اقدام کرده بود به دنبال برق گرفتگی دچار ایست قلبی ، تنفسی و آسیب شدید مغزی همراه با...

ادامه مطلب ...