پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):
کیاپرس :پیکر شهیدان سرگرد قاسم زمانی و ستوان یکم محمدجواد بای خلبان و کمک خلبان سانحه سقوط جنگنده اف۷ آموزشی در اصفهان صبح چهارشنبه (۴ خرداد ۱۴۰۱) در پایگاه هشتم شکاری اصفهان تشییع شد.

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

تصاویر: تشییع پیکر شهدای سانحه سقوط جنگنده در اصفهان

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : kiapresse@gmail.com
اینستاگرام : @kiapress
http://instagram.com/kiapress
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :