وضع وخیم جنگل های شمال

 موریانه قاچاق، همچنان جنگل‌ها را می‌جود گرچه مسئولان سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور، از تشدید نظارت و مراقبت از جنگل‌ها خبر می‌دهند، اما با این همه و به...

ادامه مطلب ...