مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران منصوب شد.

حسن قربان گلی‌گنجی در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات مازندران منصوب شد. به گزارش کیاپرس کاظم ابراهیمی‌صدرآبادی مدیرعامل...

ادامه مطلب ...