فرماندار فریدونکنار تا چند روز آینده معرفی می‌شود

کیاپرس درحالی‎که مردم شهرستان فریدونکنار منتظر حضور چهارمین فرماندار در کمتر از یک دهه از شهرستان شدن فریدونکنار هستند، بحث بومی و یا غیربومی بودن فرماندار همچنان...

ادامه مطلب ...