سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری منصوب شد

اختصاصی کیاپرس : طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران رییس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری منصوب شد . در این حکم آمده است : جناب آقای دکتر میثاق...

ادامه مطلب ...