سرنوشت بنزین 400 تومانی چه می شود

رئيس اتحاديه جايگاه‌دارن سوخت كشور با تاكيد براينكه بنزين ذخيره‌ شده 400 توماني به هيچ‌عنوان نمي‌سوزد گفت: هم اكنون اتفاق خاصی در جایگاهها بخاطر فروش اين فرآورده...

ادامه مطلب ...