خطر انقراض آبزیان دریای خزر را تهدید می کند

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با بیان این که خطر انقراض گونه های جانوری دریای خزر را تهدید می کند، خواستار همکاری استان های حاشیه خزر برای حفاظت از این گونه ها...

ادامه مطلب ...