تعطیلی موقت کارخانه سیمان کیاسر بجهت تعمیر دوره ای کوره آن است

جواد واحدی فرماندار ساری در گفتگو با کیاپرس با اشاره به اینکه تمام کارخانه های کشور هر ساله برای تعمیر و تمیز کردن کوره مدتی کور را خاموش می کنند افزود : کارخانه...

ادامه مطلب ...