۵چربی سالم، باعث کاهش کلسترول می شوند

کیاپرس : کلسترول یک نوع چربی است که می تواند در رگ های خونی شما رسوب کرده و باعث انسداد آنها گردد. اگر این انسداد در عروق ظریف خونرسان قلب رخ دهد، باعث ایجاد بیماری...

ادامه مطلب ...