افراد از کدام گروه خونی اهدا کننده جهانی اند؟

کیا پرس: خون انسان برای اولین بار در دهه اول ۱۹۰۰ توسط کارل لندشتاینر، یک پزشک اتریشی طبقه بندی شد. دانستن گروه خونی فرد در مواقع اضطراری بسیار مهم است. ویژگی...

ادامه مطلب ...