یک بیماری ناشناخته دیگر، این بار از هند

کیاپرس *دکتر امیر صدری: یک مرد ۴۵ ساله فوت کرده و نزدیک به ۳۰۰ نفر از شنبه شب تاکنون در شهر الورو در منطقه گوداواری در غرب آندرا پرادش هند بستری شده اند. به...

ادامه مطلب ...