گوشت و تخم مرغ عامل اصلی بروز لختگی خون

کیاپرس:طبق نتایج یک مطالعه کوچک، مواد مغذی موجود در گوشت و تخم مرغ موسوم به «کولین» در تلاقی با باکتری های روده موجب افزایش احتمال لختگی خون بیشتر می...

ادامه مطلب ...