کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند

در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه...

ادامه مطلب ...