فقر کلینیک‌های دولتی در شهرهای محروم

 صف بیماران منتظر به حدی زیاد است که حتی جای نشستن هم برای بیماران وجود ندارد. در دست بیماران، شماره‌هایی است که نشان می‌دهد چند نفر زودتر از آنها نوبت گرفته‌اند....

ادامه مطلب ...