کلینیک‌های ترک اعتیاد، یکی از علل اصلی اعتیاد

بیوک تاجری با بیان اینکه در واقعیت میزان بروز و شیوع اعتیاد در جامعه کاهش نیافته است و حتی در بسیاری از ساختارهای اجتماعی نیز نفوذ کرده است، اظهارکرد: مافیا در اغلب...

ادامه مطلب ...