تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری اعلام شد

کیا پرس :  تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری اعلام شد دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی و دبیر...

ادامه مطلب ...