پایگاه های سیا در ترکیه لو رفت

رسانه های ترکیه از وجود کمپ های آموزشی متعلق به سازمان سیا در شهرهای «آدانا» و «هاتای» این کشور خبر دادند. به گزارش ابنا، رسانه های ترکیه با استناد به اسناد محرمانه...

ادامه مطلب ...