پاکسازی اکثر مناطق آلوده مازندران

کیا پرس : فرمانده انتظامی مازندران از پاکسازی اکثر مناطق آلوده استان خبر داد و گفت: این مناطق به موقعیت اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. سردار جعفری نسب روز...

ادامه مطلب ...