آغاز طرح ضربتی پاکسازی و زیبا سازی حریم راههای مازندران

به منظور در پیش بودن بهار طبیعت و ایام نوروز و حضور مسافرین و گردشگران نوروزی از سرتاسر کشور به مازندران و همچنین امنیت حریم راهها و سامان دهی محورهای استان طرح...

ادامه مطلب ...