پاکدستی مهمترین ویژگی دولت است

کیاپرس-اسحاق جهانگیری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: پاکدستی باید مهمترین ویژگی دولت حتی در سطح مدیران میانی باشد. اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین...

ادامه مطلب ...