چگونه به خودتان جرات می دهید در صحن مجلس خلاف بگویید؟!

ظریف: آقای کریمی قدوسی! به خاطر منافع کودکانه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید/ چه کسی از صحبت های خصوصی به شما گزارش داده؟  با این تهمت ها، به دشمن اجازه...

ادامه مطلب ...