خطر پارکینگ‌های زیرزمینی برای تهران

عدم مطالعه و بررسی تمامی جوانب و نگاه یک بعدی به مسائل شهرسازی در تهران باعث شده تا ساخت و سازها معمولا بدون توجه به سطح زمین، زیر زمین و روی زمین انجام شود. "سپیده...

ادامه مطلب ...