سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باز هم تجزیه شد

سه مردادماه سال جاری بود که شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تفکیک کرد تا این سازمان...

ادامه مطلب ...