وزیر ورزش و جوانان وارد مازندران شد

 وزیر ورزش و جوان روز دوشنبه سفر یک روزه اش به مازندران را با ورود به شهر آمل آغاز کرد.  مسعود سلطانی فرد در شهرستان آمل از سالن ورزشی ۱۰هزار نفری باشگاه کاله...

ادامه مطلب ...