وزیران ورزش و کشاورزی به مجلس فراخوانده شدند

مجلس شورای اسلامی یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری جلسه علنی تشکیل خواهد داد. اولین دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری ادامه رسیدگی به گزارش...

ادامه مطلب ...