ورود محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان به بندر امیرآباد

کیاپرس _ اولین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان به کارگزاری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور وارد بندر امیرآباد شد. سید محمد جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات...

ادامه مطلب ...