ورود مجلس به حادثه سقوط اتوبوس سربازان

سقوط اتوبوس حامل سربازان وطن‌مان به دره و جان باختن ۲۰ نفر از آنها حساسیت زیادی را در جامعه به دنبال داشته و برخی نمایندگان مجلس نیز برای روشن شدن ابعاد پنهان آن...

ادامه مطلب ...