ورود مازندران به صادرات صنایع غذایی به قطر

کیاپرس: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مازندران از ظرفیت مختلف و بالایی در زمینه صادرات برخوردار است، گفت: مازندران در بحث...

ادامه مطلب ...