اگر ثابت شود، در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد

   واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعای رحیمی در مورد پرداخت پول به برخی نمایندگان: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده...

ادامه مطلب ...