نگاه بنده به برجام خوشبینانه است/دنبال لغو تحریم‌ها‌ هستیم

مجلس با چشم باز برجام را تصویب کرد کیا پرس:رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد درونی و تکنولوژی را در برجام دنبال کردیم و به دنبال رشد دانش هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در...

ادامه مطلب ...