نگاه آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید برقراری امنیت فرهنگی است

کیاپرس-مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در پی ایجاد امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی بوده تا امنیت روانی و آسودگی خاطر برای...

ادامه مطلب ...