نمایندگان “فرهادی”را در اسکار بیشتر بشناسیم

کیاپرس:فیروز نادری و انوشه انصاری از پیشگامان ایرانی-آمریکایی در عرصه فضا هستند که به عنوان نمایندگان اصغر فرهادی در مراسم هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار...

ادامه مطلب ...