نمایندگان از طولانی شدن تعطیلی مساجد و اماکن متبرکه انتقاد دارند / مسئولیت عمل به «باید»ها برعهده خود ما است

کیاپرس : رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولیت همه نکات و بایدهایی که در گزارش وزیر و رئیس سازمان تبلیغات به آنها اشاره شده، ما یعنی دولت و مجلس است، لذا با...

ادامه مطلب ...