نظر آیت الله وحید درباره استفاده از ماهواره

کیا پرس:آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید درباره استفاده از ماهواره گفت: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای...

ادامه مطلب ...